EMS

El Equipo Multidisciplinar de Soporte  (EMS) es una unidad con sede en el Centro Especial de Trabajo.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball i finançada pel Fons Social Europeu
com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.