EMS

L’Equip Multidisciplinar de Suport (EMS) és una unitat amb seu al Centre Especial de Treball.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball i finançada pel Fons Social Europeu
com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.