CET

CET – Centre Especial de Treball

Destinataris: Persones majors de 18 anys amb Discapacitat Intel·lectual. Certificat de disminució mínim d’un 33% i valoració de l’EVO.

Funcions: Creació de llocs de treball per a persones amb Discapacitat Intel·lectual i suport del (EMS) Equip Multiiciplinar de suport.

El Centre Especial de Treball és un servei laboral. Es crea l’any 1997 en aplicació de la LISMI(Llei d’Integració Social del Minusvàlid Llei 13/1982) com alternativa laboral vers l’Empresa ordinària, d’aquelles persones amb disminució intel·lectual de la localitat de Sant Adrià de Besòs i rodalies susceptibles d’aquesta integració.

La seva ubicació es troba al carrer Ricart 41 i desenvolupa la seva activitat productiva de dilluns a divendres en una franja horària flexible en torns de matí i tarda segons necessitats. És una realitat que a la nostra societat aquest col·lectiu ,en general té grans dificultats per incorporar-se al mercat laboral ordinari. El nivell d’insatisfacció és elevat accentuant-ne, si s’escau, en la nostra localitat on la majoria dels usuaris provenen d’un entorn familiar de rentes econòmiques baixes amb una notable desestructuració social i amb una situació laboral difícil a l’actualitat

Donada la situació econòmica i l’esforç realitzat per aconseguir la viabilitat del CET en el decurs dels darrers anys, es planteja com a objectiu principal aconseguir el manteniment dels llocs de treball dels nostres treballadores i treballadores segons l’orientació del centre vers la provisió de serveis, recolçant els projectes que afavoreixin oportunitats de treballs en entorns ordinaris.

Si desitja posar-se en contacte amb el CET, pot trucar-nos al telèfon 93 381 63 36.