COSAB

COSAB és el Centre Ocupacional Sant Adrià de Besòs.

Destinataris: El Centre Ocupacional està destinat a persones amb discapacitat intel·lectual, majors d’edat, que han acabat el període de formació i amb valoració de EVO (Equip de Valoració i Orientació de la Generalitat de Catalunya) de SOI o STO.

Funcions: El Centre Ocupacional té com a finalitat aconseguir, en el grau més elevat possible, la integració social de la persona amb discapacitat intel·lectual. Facilitar els suports individualitzats necessaris perquè la persona pugui arribar a gaudir d’un major grau de qualitat de vida, que es concreta en el desenvolupament personal, de l’autodeterminació, les relacions personals, la inclusió social, els drets i el benestar material, físic i emocional.

Descripció: El Centre Ocupacional és un recurs d’atenció diürna per a persones amb discapacitat intel·lectual (DI) en edat laboral, que poden estar atesos en el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) o al Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) segons la valoració feta per l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) i que no puguin aconseguir la seva integració en l’àmbit del treball.

El Centre Ocupacional Sant Adrià atén una població de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, algunes de les quals tenen associades altres discapacitats (físiques, sensorials i/o mentals); amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, segons la valoració feta per l’equip de l’ EVO de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, que no puguin assolir la seva integració en l’àmbit de treball, així com el que estableix de l’Ordre de 28 de juliol de 1992 de desplegament del Decret 279/1987 i l’Ordre de 21 de gener de 1999, de modificació de l’Ordre de 28 de juliol de 1992.

L’objectiu general del Centre Ocupacional és aconseguir en el grau més elevat possible la integració social de la persona amb discapacitat intel·lectual, és a dir facilitar els suports individualitzats necessaris perquè la persona pugui arribar a gaudir d’un major grau de qualitat de vida. El concepte de qualitat de vida es concreta en el desenvolupament personal, l’autodeterminació, les relacions personals, la inclusió social, els drets i el benestar material, físic i emocional.

Cada usuari té un educador de referència formant part d’un grup, el nombre del qual és l’establer pels Decrets que regulen tots dos serveis. Aquesta normativa estableix, alhora, que cada un dels usuaris compta amb un contracte d’assistència i un Programa Individual de Rehabilitació.

Si desitja posar-se en contacte amb el centre COSAB, pot trucar-nos al telèfon 93 462 65 01.