STO

El Servei de Teràpia Ocupacional és un servei d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual amb suport de necessitats de suport extens.

Va destinat a aconseguir la màxima integració social de les persones amb discapacitat intel·lectual, d’acord amb les necessitats individuals de cada persona, mitjançant:

 • L’ajust social i personal, on s’engloben tasques destinades a afavorir l’autonomia en les activitats de la vida diària, a desenvolupar els potencials cognitius i creatius, a interrelacionar-se i descobrir noves experiències i vivències.
 • L’ocupació terapèutica, consistent en activitats destinades a treballar hàbits vinculats al món laboral a partir de l’elaboració de material.

 

El Servei de Teràpia Ocupacional atén persones disminuïdes psíquiques, majors de divuit anys, algunes de les quals tenen associades discapacitats físiques, mentals i/o sensorials. L’objectiu general és aconseguir en el grau més elevat possible la integració social dels usuaris. Això significa treballar per assolir una qualitat de vida, que es reflectirà en una realització personal , una afectivitat compensada, una autonomia personal, i un bon nivell d’integració amb el seu entorn.

Cada usuari/a tindrà un monitor/educador de referència, formant part d’un grup  el nombre del qual és l’establert a l’article 7 del Decret 279/1987 de 27 d’agost pel qual es regulen els Centres Ocupacionals per a disminuïts.

L’horari d’atenció als usuaris és de 40 hores setmanals de dilluns a divendres, distribuïdes de 9 del matí a 17 hores de la tarda. El Centre restarà tancat segons conveni i calendari anual de festes i vacances.

L’organització de les activitats per assolir l’objectiu general abans esmentat,  es farà en funció de l’horari d’atenció al usuari.

Cal dir que dintre de les activitats d’Ajust Personal i Social n’hi ha que es realitzen:

Diàriament:

 • Servei de menjador
 • Medicació
 • Llista d’assistència
 • Menú
 • Calendari

Setmanalment:

 •  Esport i gimnàs: Bàdminton- Circuits- Handbol
 •  Piscina
 • Informàtica (aprenentatge de noves tecnologies)
 • Manteniment del Servei
 • Centres d’interès

Trimestralment:

 •  Tallers Creatius
 •  Centres d’Interès

Si en voleu saber més, a continuació podeu descarregar el Programa General del STO per al 2016 clicant al següent icona o a l’enllaç inferior:

Descarrega el Programa General STO 2016

Programa General STO 2016