SOI

soiEl Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) és un servei d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual amb suport de necessitats de suport limitat. És un servei d’atenció diurn que té com a objectiu potenciar les capacitats personals i socials i la formació i desenvolupament d’ hàbits i destreses per possibilitar la seva integració en serveis laborals.

 

El Servei Ocupacional d’Inserció,  atén a persones disminuïdes psíquiques, majors de 18 anys, algunes de les quals tenen associades discapacitats físiques, sensorials i/o mentals.

Cada usuari tindrà un monitor/educador de referència, formant part d’un grup el nombre del qual és l’establert a l’article 5 del Decret 336/1995 de 28 de desembre.

L’horari d’atenció als usuaris és de  dilluns a divendres, de 9,00 h. del mati a 17,00 h. de la tarda.  El Centre restarà tancat segons conveni i calendari anual de festes i vacances.

El  Programa General del SOI s’estructura en:

  • Objectius Institucionals
  • Activitats per la consecució dels Objectius Específics.

Pel que fa els Objectius Institucionals s’estructuren en Objectius, Activitats, Recursos i Avaluació.

En relació els Objectius Específics del Servei el plantejament es assolir-los partint de l’activitat (objectiu, recursos i avaluació). L’activitat com element aglutinador de les diferents àrees que configuren a la persona com un tot, potenciant la integració de la persona en la realitat social que l’envolta.

Si en voleu saber més, a continuació podeu descarregar el Programa General del SOI per al 2016 clicant al següent icona o a l’enllaç inferior:

Descarrega el Programa General SOI 2016

 

Programa General SOI 2016