Qui som?

Aprodisa és una associació sense ànim de lucre de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual, que té la finalitat de promoure centres, establiments, serveis, accions i activitats destinades a l’atenció i millora de la qualitat de vida dels nostres associats fomentant l’autonomia personal i social, vetllant i promocionant la defensa dels seus drets.

facebook-timeline

L’entitat figura inscrita amb el número 14351 de la secció 1ª del Registre de Barcelona, de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

Segons l’Article 2 dels estatuts de l’Entitat els seus objectius són:

“La promoció de tota mena de centres, establiments, accions i activitats destinades a l’atenció i millora de la qualitat de vida de les persones amb disminució psíquica, per fomentar l’autonomia personal i social, i vetllar i promocionar la defensa dels seus drets. Especialment tindrà cura de la formació professional de la persona amb discapacitat intel·lectual i la seva integració laboral, així com de l’atenció residencial i social “

Aprodisa gestiona el Centre Ocupacional Sant Adrià de titularitat de l’ Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. El Centre Ocupacional Sant Adrià, situat al carrer Frederica Montseny 1-baixos, té dos serveis d’atenció diürna per a persones amb discapacitat intel·lectual, amb horari de dilluns a divendres de 9.00 h. del matí a 17.00 h de la tarda. Els usuaris son atesos als Servei de Teràpia Ocupacional (S.T.O.) o al Servei Ocupacional d’Inserció (S.O.I.) en funció del que estableix la normativa els decrets 279/1987 de 27 d’agost i el 336/1995 de 28 de desembre que regulen els Centres Ocupacionals per a persones amb disminució.

Organigrama

Socis

Col·laboradors