El passat 8 de juny vam realitzar una xerrada informativa sobre la tipologia de recursos residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual a càrrec d’Irene Romero del Servei d’Habitatge d’Aspanin.

En el transcurs de la sessió Irene ens va descriure la tipologia de serveis d’acolliment residencial vinculats a la intensitat de suport que necessita l’usuari / a (intermitent, limitat, extens o generalitzat). En l’actualitat la cartera de serveis inclou residències i llar-residència de caràcter temporal o permanent i un tercer recurs com és el programa de Suport a l’Autonomia a la pròpia llar.

Tots ells es gestionen atenent a l’objectiu de promoció de la vida autònoma i integració social de les persones amb discapacitat en funció del seu perfil, habilitats amb el suport professional segons les seves necessitats.

La planificació de futur de les nostres famílies ha de tenir en compte definir el projecte vinculat a la designació de tutor legal quan ells faltin en testament al costat dels seus béns, així com reflexionar sobre el lloc de residència dels seus fills i analitzar totes les opcions possibles; decisions que s’han de reflexionar conjuntament al costat dels familiars.

Cada família disposa d’un pla de vida propi i no hi ha una única proposta. Fem un vestit a mida que es pot anar revisant a mesura que els nostres fills / es ho necessitin perquè els suports i recursos estan vinculats a les necessitats d’ells en cada moment de la seva vida.

Hem de tenir en compte que la reivindicació de les persones amb discapacitat és sempre col·lectiva, sol·licitem i VISIBILITZEM quines atencions necessiten els nostres fills / es en el present o futur més o menys immediat. Irene ens va animar a tramitar sol·licitud de recurs residencial per a deixar constància d’aquestes places, que s’han de crear i gestionar perquè la necessitat és real.

Xerrada Habitatge

Xerrada Habitatge 3