A continuació us deixem algunes fotografies de l’Assemblea de Socis realitzada el dilluns 29 de juny del 2015 a la Sala d’Actes de la Biblioteca de Sant Adrià de Besòs a les 18 hores.

En aquesta assemblea, els socis presents van aprovar en la seva totalitat els punts de l’ordre del dia proposats: acta de l’Assemblea de l’any anterior 2014, la memòria d’activitats, els comptes importants i ratificació de Junta Directiva, recaient els càrrecs en les mateixes persones que el ostentaven ja que totes elles es van presentar per a la seva reelecció. També es va realitzar l’aprovació del pressupost de l’entitat per a l’Exercici 2015 i els Plans d’Acció.

Us adjuntem pdf de la memòria d’activitats de l’entitat lliurades en el dia d’ahir als presents.

Memòria d’activitats 2014