A continuació us relacionem l’acord pres per el Consell de Participació del Centre COSAB.

Acord pres a la reunió del CPC realitzada el dia 20/03/2015.

A fi de poder renovar el Consell de Participació del Centre Ocupacional de Sant Adriá de Besos,segons disposa el Decret 202/209, de 22 de desembre, dels órgans de participació i de coordinació del Sistema Català de SERVEIS Socials. Poso en coneixement de totes les persones usuàries (familiars de referència o els seus representants legals),el personal del centre i els familiars de les persones usuàries del centre que, a partir del proper dia 23/04/2015, tothom que estigui interessat a formar part d’aquest CONSELL de PARTICIPACIÓ de CENTRE ha de comunicar a la direcció del centre la seva voluntat de participar-hi, emplenant les butlletes que estan disponibles al CENTRE OCUPACIONAL.

Podeu llegir el document original clicant aquí.