L’Equip de professionals de Aprodisa ha realitzat la formació continuada “La síndrome burnout” a càrrec de María José Goñi Garrido, psicòloga i dinamitzadora de temes relacionats amb la discapacitat els dies 5 i 6 de juny al Centre Ocupacional Besós. La temàtica del curs està dirigida a l’anàlisi i gestió de situacions d’estrès tant en l’àmbit personal com laboral.