Després de 20 mesos d’espera, ja hem pogut recuperar la plena ocupació de persones usuàries ateses al centre ocupacional. Fins al 18 d’octubre, que serà una data per emmarcar, podien assistir en dies alterns segons les recomanacions vigents. Des del fatídic 13 març de 2020, quan ens vam veure obligats a tancar el centre per la pandèmia de la Covid-19, no havíem tingut l’oportunitat de compartir tots junts les nostres complicitats.

Tot i això, seguim mantenint vigents en tot moment les recomanacions que ens indiquen des de l’Administració del Departament de Salut, som prudents i continuem amb les mesures de prevenció necessàries.