És un plaer tenir amb nosaltres als representants dels Mossos d’Esquadra per a que ens assessorin i ens aconsellin sobre tots aquells temes d’interès o que generen algun dubte o malestar entre els nostres grups. Gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres!