Cartell Xerrada

Cartell Xerrada

Dijous passat, en el context de les xerrades de l ‘Àrea Famílies, Gemma Deulofeu va abordar amb els nostres pares la intervenció sobre la sexualitat de les persones amb discapacitat des de la reivindicació d’un dret, a poder gaudir d’una dimensió personal.

Reconèixer que les persones amb discapacitat no són éssers asexuats i que la sexualitat implica relacions afectives, no necessàriament relacions sexuals-genitals, ens condueix a plantejar la intervenció des d’un enfocament de salut. No hi ha una única manera de gaudir la sexualitat, ni d’expressar sinó tantes manifestacions com realitats particulars i no per això qüestionables.

En aquest punt, la xerrada es va orientar cap a un espai d’intervenció des del terreny familiar centrat en la comunicació, en oferir informació clara i concisa als seus fills, escoltar a les seves necessitats (tant explícites o no) i, com en qualsevol altre aspecte de la seva vida a educar en la diversitat oferint suports, ajudes i oportunitats.

Tractar la sexualitat des de la posició professional pot semblar fàcil i còmode defensar aquest discurs però alhora cal entendre les pors, pudors i la possible postura patidora dels pares. És en aquest punt en què Gemma va convidar als nostres participants a realitzar demandes concretes sobre com afrontar aquesta àrea tant en serveis especialitzats com en l’entorn educatiu més proper.

Afrontar la sexualitat de les persones amb discapacitat implica ensenyar habilitats socials, treballar el dret a la privacitat i intimitat, generar espais, reconduir situacions inadequades, fomentar les relacions amb la seva iguals, reivindicar el seu dret a prendre decisions, actuar i aprendre dels errors, a gaudir de relacions consentides i segures … en definitiva, a tenir oportunitats de voler i ser estimats.

Donada la diversitat de les nostres famílies la sessió no va permetre aprofundir en aspectes concrets sobre com abordar situacions reals sinó en la reflexió genèrica i normalitzada. Amb això, els animem a que puguin plantejar les seves inquietuds i pors i si és possible participar en tallers, sessions més específiques sobre aquells temes que hem tractat.